Urząd miasta w Ostrowi Mazowieckiej poinformował, że w związku z trwającym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta, przedłużono termin obowiązywania umowy z dotychczasowym wykonawcą, czyli Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów przez ZGK znajduje się w załącznikach:

REJON 1a
REJON 1b
REJON 2a
REJON 2b

Źródło:
UM Ostrów Maz.