Zarządzeniem nr 6/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26.01.2021 r. określono terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/szkoły należy składać w terminach:
01.03.2021 - 15.03.2021 – przedszkola;
26.03.2021 – 08.04.2021 – klasy pierwsze szkół podstawowych oraz oddział sportowy.

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i szkół określają odpowiednio uchwały:
Uchwała RM nr XXXII/230/2017 w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli

Uchwała RM nr XXXII/231/2017 w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/szkoły wraz z klauzulą informacyjną można pobrać na stronach jednostek:
Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 2
Miejskie Przedszkole Nr 3
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej

Źródło:
UM Ostrów Maz.