W piątek 16 lipca odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy tzw. małej obwodnicy. Droga ta ma połączyć ul. Małkińską z rondem przy węźle Podborze, który to złączy dwie drogi ekspresowe S8 i S61. Podczas spotkania przedstawino dwoma możliwyme warianty przebiegu obwodnicy, a mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi. W ratuszu można podpisać petycje za wariantem, który bardziej nam odpowiada.

Podpisanie umowy na projekt małej obwodnicy