W szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej znajduje się pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej nowoczesny robot ortopedyczny Navio do wszczepiania endoprotez stawów kolanowych. Dzięki niemu ostrowska placówka jest jedną z najbardziej zaawansowanych w kraju w zakresie endoprotezoplastyki. Dla pacjentów wykorzystanie robota podczas operacji oznacza przede wszystkim szybszy powrót do zdrowia.