Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na rok 2020, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli dotacji w wysokości 114 000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów konserwacji elewacji frontowej kościoła.

Dofinansowanie to jest realizowane w ramach Programu „Ochrona zabytków”, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 310 639,18 zł.

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.