Aktywne przejścia, czyli inteligentne systemy informowania i ostrzegania pieszych i kierowców o zebrach, mają powstać do końca października i sfinansowane zostaną w większości z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego. Znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza po zmroku.