Dyrektor, nauczyciele i terapeuci z Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie pokazali, jak bardzo tęsknią za swoją pracą, a w szczególności za swoimi kochanymi uczniami.

Wśród podopiecznych nierzadko są takie dzieci, które nie są w stanie zrozumieć skomplikowanej obecnie sytuacji. Cechuje ich duża wrażliwość, silna potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, oraz bezpośredniego kontaktu. W związku z tym, w czasach zdalnego nauczania, nauczyciele jeszcze bardziej niż zwykle, starają się oprócz przeróżnych form zdalnej nauki i terapii, dostosować swoje metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Swoje kreatywne działanie przekazują np. za pomocą filmiku pt. „W tych trudnych czasach”. Pragną w ten sposób podziękować rodzicom za współpracę i przede wszystkim wywołać uśmiech na twarzach swoich podopiecznych, który jest zawsze najlepszą formą terapii, bo - jak mówił Stefan Wyszyński - „uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa”.

Źródło:
ZSS w Starym Lubiejewie