1 września 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 oraz uroczystość odsłonięcia muralu „Szkoła Podchorążych Piechoty kuźnią kadr dla Wojska Polskiego” połączonego z wystawą zewnętrzną „Historia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie”.

Środki na wykonanie muralu szkoła pozyskała w wyniku udziału w Otwartym Konkursie Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO."

Mural odsłonięty zostanie 1 września o godz. 11:00. W godzinach 10:00 - 14:00 będzie można zwiedzać wystawę zewnętrzną "Historia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie".

"Uroczystość związana z odsłonięciem muralu i prezentacją wystawy odbędzie się przy udziale wojskowej asysty honorowej 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie" - informuje Roman Malicki, dyrektor ZS CKR w Starym Lubiejewie. - "Dużą przyjemność oglądającym sprawi przygotowane przez 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka stoisko promocyjno-informacyjne, którego przedstawiciele będą informowali młodzież o służbie wojskowej, szkoleniu i ćwiczeniach, o rodzajach służby i możliwościach związania się z Wojskiem Polskim, a przede wszystkim prezentacja pojazdów i pokaz statyczny sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki" - dodaje dyrektor. 

Źródło:
ZC CKR w Starym Luebiejewie