Genealogia to źródło naszej tożsamości. Poznawanie swoich przodków buduje poczucie przynależności do swojej rodziny oraz narodu. Dlatego też Muzeum Dom Rodziny Pileckich kontynuuje projekty, mające pomóc mieszkańcom powiatu ostrowskiego w odnalezieniu swoich korzeni. W październiku zorganizował warsztaty genealogiczne dla uczniów klas siódmych Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Średniej.

Więcej o słowniku naziwsk mieszkańców parafii Ostrowi Mazowieckiej