Przechadzając się ulicami Ostrowi Mazowieckiej mijamy wiele różnych zabudowań. Nie zastanawiamy się, jakie historie kryją za sobą te budynki, a niekiedy jest to historia bardzo ciekawa i długa, bo aż ponad 100-letnia. I właśnie architekturze z okresu międzywojnia poświęcony jest kolejny projekt, w realizację którego włączyło się ostrowskie muzeum.

Gra miejska "Szlakiem architektury sprzed stu lat"