Głównymi punktami w porządku obrad były te, dotyczące udzielenia burmistrzowi Jerzemu Bauerowi wotum zaufania i absolutorium. Radni byli w tym temacie podzieleni. W trakcie sesji rozmawiano też m.in. o działalności instytucji kultury i sportu w mieście w 2019 roku oraz zdecydowano o likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Różańskiej.

Zobacz też:
Remont miejskiego stadionu
W Ostrowi realizowanych jest wiele inwestycji drogowych
Muzeum przygotowuje mapę przedwojennej Ostrowi

Wyjątkowe eksponaty w zbiorach muzeum