Po wielu miesiącach sesji organizowanych w trybie zdalnym, 26 maja rada miasta spotkała się na obradach w Starej Elektrowni. Sesję zdominował temat połączania spółek miejskich Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej, które miałoby być remedium na trudną sytuację finansową ZEC. Rada w tym temacie jest bardzo podzielona.

Sesje rady miasta