Piętnasta sesja rady powiatu ostrowskiego odbyła się 28 listopada. Radni zdecydowali o pokryciu straty finansowej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej i wprowadzili zmiany w budżecie. Dyskutowali o programie dualnego kształcenia w szkołach średnich prowadzonych przez powiat oraz o potrzebie powiększenia składu komisji stałych.

Sesje Rady Powiatu