3 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązków związanych z przewozem oraz wysyłką środków pieniężnych w przesyłce pocztowej, towarowej lub kurierskiej. Tylko w tym roku na mazowieckich lotniskach odnotowaliśmy prawie 200 prób przewozu niezgłoszonej gotówki. 14,5 mln złotych to równowartość walut ujawnionych przez funkcjonariuszy mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Pamiętajmy, że każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 000 euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do pisemnego zgłoszenia tej kwoty organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Złożenie deklaracji dewizowej nie wiąże się z żadnymi opłatami, ale jej brak lub podanie nieprawdziwych danych w deklaracji kończy się zapłaceniem wysokiego mandatu. Takie właśnie sytuacje miały miejsce na Lotnisku Chopina i Lotnisku w Modlinie.

Obywatel Polski, który przyleciał z Kanady próbował wwieźć w bagażu podręcznycm bez zgłoszenia dewizowego aż 156 tys. dolarów kanadyjskich, a w bagażu podróżnej, która leciała do Istambułu było 25 tys. dolarów amerykańskich i blisko 28 tys. euro. Oboje zostali ukarani mandatami za próby nielegalnego przewozu dewiz.

Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w walce z przemytem dewiz wspierają Adso i Codi - psy wyszkolone do wykrywania walut.

Źródło:
KAS