Zaproszenie do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości

I. Przedmiot sprzedaży:
nieruchomość składająca się z działki numerze ewidencyjnym 742/2 o powierzchni 1000 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1M/00039434/2 oraz z działki o numerze ewidencyjnym 742/4 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1M/00039161/7 położonych w Kalinowie 25, gmina Ostrów Mazowiecka. Obie w/w działki stanowią funkcjonalnie jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 109 m2 i powierzchni użytkowej ok. 183 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym.

II. Warunki ofert:
1. Ofertę należy złożyć:
- w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej przy Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 2 pozostawiając ją w Biurze Podawczym,
- bądź przesłać korespondencyjnie na adres Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 2, 07-300 Ostrów Maz.
2. Termin składania ofert: do 31.07.2020 r.
3. Pisemna oferta powinna zawierać następujące dane:
1) Imię i Nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych);
2) Nazwę firmy, dokładny adres, nr telefonu, NIP, REGON oraz dokument prawny określający status prawny oferenta (wypis z KRS, wypis z CEIDG);
3) Zobowiązanie do zapłaty oferowanej ceny;
4) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu kupna i nie wnosi zastrzeżeń.
5. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
6. Kryterium wyboru oferty stanowi cena oraz termin przeprowadzenia transakcji zakupu.

III. Informacje dotyczące przedmiotu przetargu:
Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości udzielają Pani Marta Uchal oraz Pani Paulina Wyszyńska. Numery telefonów: 29 74 522 63 wew. 32 lub 605 151 045.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Materiał sponsorowany